Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP FTKC35TVMV

13,950,000 11,800,000

Phí giao hàng, Vật tư lắp đặt… (nếu có) Chúng tôi sẽ cặp nhật chi tiết tại giỏ hàng sau khi nhập địa chỉ giao hàng

Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP FTKC35TVMV

13,950,000 11,800,000

Danh mục: