Máy lạnh Daikin 1.5 HP FTC35NV1V

11,590,000 9,200,000

Phí giao hàng, Vật tư lắp đặt… (nếu có) Chúng tôi sẽ cặp nhật chi tiết tại giỏ hàng sau khi nhập địa chỉ giao hàng

Máy lạnh Daikin 1.5 HP FTC35NV1V

11,590,000 9,200,000

Danh mục: