Hút bụi Robot Ariete MOD. 2711

8,930,000

• Dọn dẹp tự động (chân tường/vòng tròn/zigzag)
• Thể tích hộp chứa bụi: 0,5L

Hút bụi Robot Ariete MOD. 2711

8,930,000

Danh mục: