Hút bụi/Extreme Force Ariete MOD. 2733/9

3,440,000 1,999,000

Công suất cực đại 2200W
Hộp chứa bụi tháo rời, thể tích 2.5L

Hút bụi/Extreme Force Ariete MOD. 2733/9

3,440,000 1,999,000

Danh mục: