Ép chậm trái cây Ariete MOD. 0177/1

4,970,000 2,880,000

• Công suất 400W
• Bình chứa bằng thép không gỉ

Ép chậm trái cây Ariete MOD. 0177/1

4,970,000 2,880,000

Danh mục: